Web Manager
Prindi

Web Manageri sisenemine

WEB Manageri kasutamiseks on vajalik Internetilehitseja (Chrome, Edge, Safari).

Web Manager sisenemine toimub aadressilt: https://app.timinall.com/

Aadressi leiab alati Timinall kodulehelt:

Järgneval ekraanil tuleb sisestada oma kasutajatunnus ning parool:

Töö lisamine iPhone kalendrisse

Kalendrisse lisatud kirje peab olema kujul:

Testi Timinalli iCal liidest /ARENDUS #TIMINALL $0_4

„Testi Timinalli iCal liidest“ – töö kirjeldus

/ARENDUS – kaldkriipsule järgneb töö/teenuse (Article) liigi kood

#TIMINALL – „trellidele“ järgneb projekti  (Project) kood

$0_4  – „dollarimärgile järgneb planeeritud töö kogus ja kaldkriipsule planeeritud tööaeg.

Sündmuste töökeskkond

Kõikide sündmuste haldamine toimub sarnases töökeskkonnas

  1. Vasakul on menüüriba, mis võimaldab liikuda sündmuste liikide vahel
  2. Ülemises vasakus nurgas on nupp “TIMINALL”. Nupule vajutus võimaldab vahetada, ettevõtet. Nupu all näidatakse ettevõtte nimetus, mille andmeid parajasti redigeeritakse.
  3. Ekraani ülemisel ribal on nupp “Start”, mis võimaldab käivita ja seisatada stopperi. Stopperi käivitus lisab ajakirje kommentaariga, mis kirjutatakse nupule järgnevasse välja.
  4. Ekraani ülemise osa vasak pool koosneb nuppudest, millede abil toimub loendis olevate andmetega manipuleerimine