Adminastriivsed tegevused
Prindi

Töö lisamine iPhone kalendrisse

Kalendrisse lisatud kirje peab olema kujul:

Testi Timinalli iCal liidest /ARENDUS #TIMINALL $0_4

„Testi Timinalli iCal liidest“ – töö kirjeldus

/ARENDUS – kaldkriipsule järgneb töö/teenuse (Article) liigi kood

#TIMINALL – „trellidele“ järgneb projekti  (Project) kood

$0_4  – „dollarimärgile järgneb planeeritud töö kogus ja kaldkriipsule planeeritud tööaeg.

Uue ettevõtte lisamine

Timinall Web Manageri sisenemise järel avaneb ekraan, millelt saab valida ettevõtte, mille andmetega tegeleda.

Nupp “Add New” võimaldab lisada uue ettevõtte.

Väljad:

Name – Ettevõtte nimetus

Code – Ettevõtte kood NB! kood on ettevõtte unikaalne tunnus süsteemis. Juhul kui salvestamisel teatatakse koodi olemasolust, tähendab see, et sellise koodiga ettevõte on juba süsteemis olemas ja koodi tuleb muuta.

Address – Ettevõtte aadress. Sisestatud aadress peaks sobima kasutamiseks kliendile esitatavatel arvetel.

e-mail – Ettevõtte e-mail. Vajalik ettevõttega elektrooniliseks suhtlemiseks (lepingud, arved, jms.)

Language – Ettevõtte töökeel.

Company type – Ettevõtte tüüp (Timinall süsteemi versioonides 1.0 ja 2.0 ei oma välja väärtus tähendust)