Andmete haldus
Prindi

Sündmuste töökeskkond

Kõikide sündmuste haldamine toimub sarnases töökeskkonnas

  1. Vasakul on menüüriba, mis võimaldab liikuda sündmuste liikide vahel
  2. Ülemises vasakus nurgas on nupp “TIMINALL”. Nupule vajutus võimaldab vahetada, ettevõtet. Nupu all näidatakse ettevõtte nimetus, mille andmeid parajasti redigeeritakse.
  3. Ekraani ülemisel ribal on nupp “Start”, mis võimaldab käivita ja seisatada stopperi. Stopperi käivitus lisab ajakirje kommentaariga, mis kirjutatakse nupule järgnevasse välja.
  4. Ekraani ülemise osa vasak pool koosneb nuppudest, millede abil toimub loendis olevate andmetega manipuleerimine