Töö lisamine iPhone kalendrisse
Prindi

Kalendrisse lisatud kirje peab olema kujul:

Testi Timinalli iCal liidest /ARENDUS #TIMINALL $0_4

„Testi Timinalli iCal liidest“ – töö kirjeldus

/ARENDUS – kaldkriipsule järgneb töö/teenuse (Article) liigi kood

#TIMINALL – „trellidele“ järgneb projekti  (Project) kood

$0_4  – „dollarimärgile järgneb planeeritud töö kogus ja kaldkriipsule planeeritud tööaeg.