Uue ettevõtte lisamine
Prindi

Timinall Web Manageri sisenemise järel avaneb ekraan, millelt saab valida ettevõtte, mille andmetega tegeleda.

Nupp “Add New” võimaldab lisada uue ettevõtte.

Väljad:

Name – Ettevõtte nimetus

Code – Ettevõtte kood NB! kood on ettevõtte unikaalne tunnus süsteemis. Juhul kui salvestamisel teatatakse koodi olemasolust, tähendab see, et sellise koodiga ettevõte on juba süsteemis olemas ja koodi tuleb muuta.

Address – Ettevõtte aadress. Sisestatud aadress peaks sobima kasutamiseks kliendile esitatavatel arvetel.

e-mail – Ettevõtte e-mail. Vajalik ettevõttega elektrooniliseks suhtlemiseks (lepingud, arved, jms.)

Language – Ettevõtte töökeel.

Company type – Ettevõtte tüüp (Timinall süsteemi versioonides 1.0 ja 2.0 ei oma välja väärtus tähendust)